BÜ Ofisleri için

Yaz Döneminde ders açmak isteyen B.Ü. birimleri,  ilgili kurallar çerçevesinde Yaz Öğretimi ofisi ile koordineli olarak, derslerini akademik takvimde belirtilen tarihlerde açarlar.

Açılan derslere eğitmen atanması,  B.Ü. kadrolu öğretim elemanlarında olduğu gibi  ilgili kurallar çerçevesinde misafir öğretim elemanı olarak yurtiçi veya yurtdışındaki üniversitelerden de atama şeklinde yapılır.